služby a příspěvky

V rámci nájemního bydlení máte možnost dle svých finančních možností (výše pravidelného důchodového příjmu) a zdravotního stavu požádat o několik druhů státních příspěvků, která Vám zlepší kvalitu života. Níže najdete výčet nejčastějších:

Příspěvek na bydlení 2021

V roce 2021 se zvýší normativní náklady a uvažuje se i o zvýšení životního minima v roce 2021. Obě tyto změny trochu ovlivní výpočet příspěvku na bydlení v roce 2021. Vláda zatím schválila jen zvýšení normativních nákladů, o zvýšení životního minima v roce 2021 zatím nejednala.

Příspěvek na bydlení je sociální dávkou, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nižšími příjmy s úhradou nákladů na bydlení. Pro výpočet příspěvku na bydlení se použijí příjmy i náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Kalkulačka příspěvku na bydlení zde.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které kvůli nemoci, úrazu nebo věku nejsou schopny vykonávat činnosti běžného života a potřebují tedy pomoc jiné osoby.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příjemci mohou z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby jim poskytované osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu. 

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která potřebuje dlouhodobě pomoc od jiné osoby, přičemž délka trvání nepříznivého zdravotního stavu žadatele je minimálně jeden rok, s vyjímkou případu, kdy není možné očekávat zlepšení zdravotního stavu.

Kalkulačka příspěvku na péči odkaz zde.

V rámci naších REZIDENCÍ nabízíme jednotné standartní služby (zahrnuté v měsíčních zálohách na služby a energie)

 • správa a chod celé rezidence
 • údržba areálu
 • úklid společných prostor
 • údržba a chod výtahu vč. pravidelného servisu ( *výtah je pouze v REZIDENCI Krnov a Ostrava)

 

 

 

Nadstandardní služby jsou formou externích služeb. 

Dle individuálních potřeb nájemníků

 • opravy a montáže v bytech
 • úklid v domácnosti
 • donáška jídel – výběr z nabídky až 5 teplých jídel denně
 • nákupy
 • přeprava
 • výlety, kulturní akce a pod.
 • pomoc s administrativou, úřady a pod.
 • kadeřnictví, manikúra, pedikúra

 

Další služby

Lékařská služba

Je vykonávána v souladu s příslušnými zákony a předpisy ČR.

V případě zájmu může být senior přeregistrován ke smluvnímu praktickému lékaři.

 

Zdravotnická služba

Jedná se o služby poskytované zdravotnickým personálem (zdravotní sestry) a jsou poskytovány na základě předchozí individuální dohody klienta s poskytovatelem služeb.

Služba zahrnuje:

 • zdravotní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská péče v domácnosti

 

Ošetřování pacientů v domácím prostředí je hrazeno zdravotními pojišťovnami, pokud je zdravotní péče indikována lékařem, dle vyhlášky 45/1997 Sb.

 

Pečovatelská služba (Domácí pečovatelky / hospodyně)

Jedná se o služby poskytované domácími pečovatelkami a jsou poskytovány za úhradu a na základě předchozí individuální dohody.

Poskytované služby

 • Dovoz nebo donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Běžný úklid a údržba domácnosti
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu a po malování
 • Běžné nákupy a pochůzky
 • Velký nákup např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení osobního a ložního prádla + drobné opravy
 • Doprovod k lékaři a na úřady
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • další možné dle domluvy

 

Služby jsou hrazeny na základě konkrétní dohody mezi klientem a hospodyní.