služby a příspěvky

V rámci nájemního bydlení máte možnost dle svých finančních možností (výše pravidelného důchodového příjmu) a zdravotního stavu požádat o několik druhů státních příspěvků, která Vám zlepší kvalitu života. Níže najdete výčet nejčastějších:

Příspěvek na bydlení 2023

V roce 2023 se zvýšíly příspěvky na bydlení.

Příspěvek na bydlení je sociální dávkou, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nižšími příjmy s úhradou nákladů na bydlení. Pro výpočet příspěvku na bydlení se použijí příjmy i náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Kalkulačka příspěvku na bydlení zde.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které kvůli nemoci, úrazu nebo věku nejsou schopny vykonávat činnosti běžného života a potřebují tedy pomoc jiné osoby.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příjemci mohou z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby jim poskytované osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu. 

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která potřebuje dlouhodobě pomoc od jiné osoby, přičemž délka trvání nepříznivého zdravotního stavu žadatele je minimálně jeden rok, s vyjímkou případu, kdy není možné očekávat zlepšení zdravotního stavu.

Kalkulačka příspěvku na péči odkaz zde.

V rámci naších REZIDENCÍ nabízíme jednotné standartní služby (zahrnuté v měsíčních zálohách na služby a energie)

  • správa a chod celé rezidence
  • údržba areálu
  • úklid společných prostor
  • údržba a chod výtahu vč. pravidelného servisu ( *výtah je pouze v REZIDENCI Krnov a Ostrava)